Học phí

CÁC KHOÁN PHÍ CẤP TIỂU HỌC TỪ NĂM HỌC 2017 -2018

CÁC KHOÁN PHÍ CẤP TIỂU HỌC TỪ NĂM HỌC 2017 -2018

Bắt đầu từ năm học 2017 - 2018, nhà trường điều chỉnh mức học phí của học sinh bắt đầu vào lớp 1 như thông báo. Học sinh đang học tại trường PTNC Hai Bà Trưng vẫn áp dụng mức học phí cũ.

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ, BÁN TRÚ, ƯU ĐÃI NĂM HỌC 2015-2016

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ, BÁN TRÚ, ƯU ĐÃI NĂM HỌC 2015-2016

Chính sách học phí, bán trú, ưu đãi năm học 2015-2016

Các khoản phí đóng góp năm học 2016 - 2017

Các khoản phí đóng góp năm học 2016 - 2017

Các khoản phí đóng góp năm học 2016 - 2017