Hội Thảo

Hội thảo Dạy con tự chủ - Đồng hành cùng con vào lớp 6

Hội thảo Dạy con tự chủ - Đồng hành cùng con vào lớp 6

Để giúp bố mẹ hiểu hơn về những diễn biến tâm lí khi con chuyển cấp, Trường PTNC Hai bà Trưng tổ chức hội thảo Dạy con tự chủ - Đồng hành cùng con vào lớp 6.