Quá Trình Phát Triển

Giai đoạn Phát triển nhà trường

Giai đoạn Phát triển nhà trường

Đến với trường Hai Bà Trưng mỗi học sinh đều có cơ hội tốt nhất để hoàn thiện nhân cách và trí tuệ.