Buổi lế khai giảng ấn tượng tại trường PTNC Hai Bà Trưng