ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

Ngày 6/10/2017 , Liên đội trường Hai Bà Trưng tổ chức Đại hội Liên đội để bầu cử Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 2017 - 2018.

Đại hội liên đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Nhiệm kì 2015 - 2016

Đại hội liên đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Nhiệm kì 2015 - 2016

Hưởng ứng Đại hội Đảng Bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đề ra chương trình hoạt động cho năm học 2015 - 2016, bầu ra Ban Chỉ huy Liên đội mới để tổ chức các hoạt động của phong trào đội.


Bài Viết Mới Nhất