Kế hoạch tổ chức Ngày hội mùa xuân

KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày hội mùa xuân
Năm học 2017 – 2018
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các em tìm hiểu về phong tục tết cổ truyền của dân tộc cùng hoà mình vào không khí lễ hội ngày tết.
2. Yêu cầu
- Xây dựng kịch bản, tổ chức tập luyện và chuẩn bị chu đáo, chi tiết cho các nội dung của chuyên đề.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian:
 - Sơ duyệt:14h30,thứ sáu, ngày 26 tháng 01 năm 2018
 - Tổng duyệt: 14h30, thứ ba, ngày 30 tháng 01 năm 2018
 - Chính thức:   9h00, thứ sáu, ngày 02 tháng 02 năm 2018
2. Địa điểm: Trung tâm trải nghiệm sáng tạo Hai Bà trưng
III. THÀNH PHẦN THAM DỰ
- Đại diện Thành đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Phòng giáo dục và Đào tạo quận Ngô Quyền, Hội đồng Đội quận Ngô Quyền Ban đại diện cha mẹ học sinh, Tổng phụ trách các trường trực thuộc của quận, Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng.
- Cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh nhà trường
IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 
 
BAN GIÁM HIỆU
 
 
 
 
 
 

Bài Viết Mới Nhất