Chương trình trải nghiệm THCS

DẤU CHÂN NGƯỜI LÍNH

DẤU CHÂN NGƯỜI LÍNH

Cập nhật: 09-06-2020 09:48:25 | Chương trình trải nghiệm THCS | Lượt xem: 301
" Chương trình tham quan trải nghiệm 1/2 ngày dành cho học sinh THCS. ... Xem chi tiết
BẢO VỆ HÀNH TINH XANH

BẢO VỆ HÀNH TINH XANH

Cập nhật: 09-06-2020 07:29:17 | Chương trình trải nghiệm THCS | Lượt xem: 298
" Chương trình tham quan trải nghiệm 1/2 ngày dành cho học sinh THCS. ... Xem chi tiết
TỰ TIN TỎA SÁNG - KHẲNG ĐỊNH CHẤT TÔI

TỰ TIN TỎA SÁNG - KHẲNG ĐỊNH CHẤT TÔI

Cập nhật: 21-05-2020 01:33:49 | Chương trình trải nghiệm THCS | Lượt xem: 277
" Chương trình tham quan trải nghiệm và sáng tạo thực tiễn 1/2 ngày dành cho học sinh THCS. ... Xem chi tiết
" THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT "

" THẦN ĐỒNG ĐẤT VIỆT "

Cập nhật: 19-05-2020 03:16:20 | Chương trình trải nghiệm THCS | Lượt xem: 290
 " Chương trình tham quan trải nghiệm và sáng tạo thực tiễn 1 ngày dành cho học sinh ... Xem chi tiết
ĐOÀN KẾT - SỨC MẠNH CỦA THÀNH CÔNG

ĐOÀN KẾT - SỨC MẠNH CỦA THÀNH CÔNG

Cập nhật: 19-05-2020 03:03:24 | Chương trình trải nghiệm THCS | Lượt xem: 310
" Chương trình tham quan trải nghiệm và sáng tạo thực tiễn 1 ngày dành cho học sinh ... Xem chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM HAPPY BARTENDER

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM HAPPY BARTENDER

Cập nhật: 06-09-2018 02:59:17 | Chương trình trải nghiệm THCS | Lượt xem: 687
HAPPY BARTENDER ... Xem chi tiết
Trung tâm
Trải nghiệm sáng tạo
Hai Bà Trưng
  • Khu Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng
  • Tel: 02252.231.888
  • Email: info.tnst@hbt.edu.vn
  • Website: http://hbt.edu.vn
Kết nối