Chương trình trải nghiệm tiểu học

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM HAPPY BARTENDER

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM HAPPY BARTENDER

Cập nhật: 06-09-2018 02:30:39 | Chương trình trải nghiệm tiểu học | Lượt xem: 366
HAPPY BARTENDER ... Xem chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM THẾ GIỚI QUANH TA

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM THẾ GIỚI QUANH TA

Cập nhật: 04-09-2018 10:37:23 | Chương trình trải nghiệm tiểu học | Lượt xem: 574
THẾ GIỚI QUANH TA ... Xem chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM TAY AI KHÉO NHẤT

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM TAY AI KHÉO NHẤT

Cập nhật: 04-09-2018 10:34:04 | Chương trình trải nghiệm tiểu học | Lượt xem: 296
TAY AI KHÉO ... Xem chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM TẬP LÀM CHIẾN SỸ VÀ LÀM NGHỆ NHÂN NHÍ

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM TẬP LÀM CHIẾN SỸ VÀ LÀM NGHỆ NHÂN NHÍ

Cập nhật: 04-09-2018 09:07:14 | Chương trình trải nghiệm tiểu học | Lượt xem: 367
TẬP LÀM CHIẾN SỸ VÀ LÀM NGHỆ NHÂN ... Xem chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM LÀNG NGHỀ VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM LÀNG NGHỀ VIỆT NAM

Cập nhật: 04-09-2018 09:02:22 | Chương trình trải nghiệm tiểu học | Lượt xem: 307
LÀNG NGHỀ VIỆT ... Xem chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ BẢN THÂN

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM BẢO VỆ BẢN THÂN

Cập nhật: 31-08-2018 06:53:46 | Chương trình trải nghiệm tiểu học | Lượt xem: 517
BẢO VỆ BẢN ... Xem chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM NHỮNG CHÚ LÍNH CỨU HỎA KIÊN CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM NHỮNG CHÚ LÍNH CỨU HỎA KIÊN CƯỜNG

Cập nhật: 31-08-2018 06:40:49 | Chương trình trải nghiệm tiểu học | Lượt xem: 584
NHỮNG CHÚ LÍNH CỨU HỎA KIÊN ... Xem chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM ĐẦU BẾP TÀI BA

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM ĐẦU BẾP TÀI BA

Cập nhật: 31-08-2018 04:11:47 | Chương trình trải nghiệm tiểu học | Lượt xem: 602
ĐẦU BẾP TÀI ... Xem chi tiết
Trung tâm
trải nghiệm sáng tạo HBT
  • Khu Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng
  • Tel: 02252.231.888
  • Email: info.tnst@hbt.edu.vn
  • Website: http://hbt.edu.vn
Kết nối