Dịch vụ khác

- In Backdrop

- Thuê trang phục nông dân, đầu bếp

- Thuê nón lá

- Ăn trưa

- Học làm bánh trôi, bánh cuốn

- Thuê máy chiếu, màn chiếu

- Thuê lều bạt

- Thuê bếp nướng

- Lửa trại

Trung tâm
trải nghiệm sáng tạo HBT
  • Khu Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng
  • Tel: 02252.231.888
  • Email: info.tnst@hbt.edu.vn
  • Website: http://hbt.edu.vn
Kết nối