Trung tâm trải nghiệm sáng tạo Hai Bà Trưng

Địa chỉ: Khu Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

Điện thoại: 02252.231.888 - Fax:

Hotline: 0911.111.568

Website: hbt.edu.vn

Trung tâm
Trải nghiệm sáng tạo
Hai Bà Trưng
  • Khu Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng
  • Tel: 02252.231.888
  • Email: info.tnst@hbt.edu.vn
  • Website: http://hbt.edu.vn
Kết nối