Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

“Ở Trung tâm Trải nghiệm sáng tạo Hai Bà Trưng, chúng tôi trân trọng giá trị thực tiễn và trải nghiệm sáng tạo mang lại cho học sinh, tập thể Hai Bà Trưng cùng chung một sứ mệnh, một tầm nhìn”

TẦM NHÌN

Hai Bà trưng trở thành đơn vị tiên phong, dẫn đầu về hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại Việt Nam

SỨ MỆNH

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng mô hình trải nghiệm sáng tạo với mục đích phát triển con người

 

TRUNG TÂM TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO HAI BÀ TRƯNG

Địa chỉ: Khu Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

HOTLINE: 02252.231.888 - 0911.111.568

Email: info.tnst@hbt.edu.vn

 

Trung tâm
Trải nghiệm sáng tạo
Hai Bà Trưng
  • Khu Trà Khê 1, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng
  • Tel: 02252.231.888
  • Email: info.tnst@hbt.edu.vn
  • Website: http://hbt.edu.vn
Kết nối