0911.111.599

Số 55 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng| info@hbt.edu.vn| icon0911.111.599
  • Góc nhìn Hai Bà Trưng

Tin tức và sự kiện

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 2 THÁNG 1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 2 THÁNG 1

30-11--0001

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 1 THÁNG 1

	THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 1 THÁNG 1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 1 THÁNG 1

30-11--0001

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 1 THÁNG 1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 4 THÁNG 12

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 4 THÁNG 12

24-12-2018

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 4 THÁNG 12

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 4 THÁNG 12

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 4 THÁNG 12

25-12-2018

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 4 THÁNG 12

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 3 THÁNG 12

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 3 THÁNG 12

17-12-2018

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 4 THÁNG 12

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 3 THÁNG 12

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 3 THÁNG 12

25-12-2018

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 3 THÁNG 12

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 2 THÁNG 12

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 2 THÁNG 12

10-12-2018

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 2 THÁNG 12

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 2 THÁNG 12

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 2 THÁNG 12

10-12-2018

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 2 THÁNG 12

Thực đơn bán trú tuần 3 tháng 11

Thực đơn bán trú tuần 3 tháng 11

21-11-2018

Thực đơn bán trú tuần 3 tháng 11

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 8 CƠ SỞ 1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 8 CƠ SỞ 1

22-10-2018

Thực đơn bán trú tuần 8

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 8 CƠ SỞ 2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 8 CƠ SỞ 2

22-10-2018

Thực đơn bán trú tuần 8

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 7 CƠ SỞ 1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 7 CƠ SỞ 1

15-10-2018

Thực đơn tuần 7

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 7 CƠ SỞ 2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 7 CƠ SỞ 2

15-10-2018

Thực đơn tuần 7

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 6 CƠ SỞ 1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 6 CƠ SỞ 1

08-10-2018

Thực đơn tuần 6

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 6 CƠ SỞ 2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 6 CƠ SỞ 2

08-10-2018

Thực đơn bán trú tuần 6

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HAI BÀ TRƯNG

0911.111.599