0911.111.599

Số 55 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng| info@hbt.edu.vn| icon0911.111.599

Liên hệ

Gửi thông tin liên hệ

TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HAI BÀ TRƯNG

Địa chỉ: Số 55 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng

Điện thoại: 0911.111.599

Hotline: 0911.111.599

Fax: 02253.261.986

Email: info@hbt.edu.vn

Website: http://hbt.edu.vn/

Copyright by ® TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HAI BÀ TRƯNG - DESIGNED BY VINAWEB.VN

0911.111.599