0911.111.599

Số 55 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng| info@hbt.edu.vn| icon0911.111.599
  • Nền trang con

HỘI THẢO THÀNH TỰU ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

09-04-2021 08:51:29

       Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Trường PTNC Hai Bà Trưng luôn được đón nhận những tình cảm tốt đẹp của quý phụ huynh học sinh. Nhà trường trân trọng và tự hào với những đóng góp quan trọng của quý phụ huynh trong suốt quá trình hoạt động của trường.

       Trước một chặng đường mới, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Nhà trường, khởi đầu cho chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 10 năm xây dựng và trưởng thành của trường PTNC Hai Bà Trưng, đồng thời tiếp thu những ý kiến. đóng góp thiết thực và tâm huyết của quý phụ huynh, Ban lãnh đạo Nhà trường tổ chức Hội thảo:

"THÀNH TỰU - ĐỊNH HƯỚNG - PHÁT TRIỂN

Thi gian: 1/2 ngày, từ 13 h 30 - Chủ Nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021.

Đa đim: Nhà khách Bến Bính (S 6, đường Bến Bính, qun Hng Bàng, thành ph Hi Phòng) .

Chương trình hội thảo diễn ra như sau:

+ 13h30 – 14h00      Đón tiếp đại biểu

+ 14h00 – 14h15      Văn nghệ  chào mừng

+ 14h15 – 14h20       Tuyên bố do, giới thiệu đại biểu

+ 14h20 – 14h45      Phát biểu đề dẫn.

Giới thiệu triết lý giáo dục mới

+ 14h45 – 15h00       Hc sinh phát biu

+ 15h00 – 15h15       Giới thiệu chương trình giáo dục mới.

+ 15h15 – 15h30      Tea break

+ 15h30 – 15h45      Văn nghệ

+ 15h45 – 16h45       Hi tho: Đnh hướng & Phát trin

+ 16h45 – 17h00       Giới thiệu lộ trình xây dựng và  phát triển điểm trường mới.

                          Giới thiệu chính sách ưu đãi dành cho phụ  huynh, học sinh năm học 2021-2022.

+ 17h00 – 17h30      Phụ huynh đăng nhận ưu đãi

 

Copyright by ® TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HAI BÀ TRƯNG - DESIGNED BY VINAWEB.VN

0911.111.599