0911.111.599

Số 55 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng| info@hbt.edu.vn| icon0911.111.599
  • Nền trang con

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CẤP TIỂU HỌC VÀ THCS NĂM HỌC 2019-2020

05-03-2019 10:16:14

Nhà trường xin thông báo đến các bậc phụ huynh thông báo tuyển sinh và biểu phí năm học 2019-2020 trường PTNC Hai Bà Trưng. 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HAI BÀ TRƯNG

0911.111.599