0911.111.599

Số 55 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng| info@hbt.edu.vn| icon0911.111.599
  • Nền trang con

KẾ HOẠCH TRUNG THU

18-09-2018 09:13:53

Để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, ý nghĩa thu hút được các em học sinh tham gia và mong muốn ngày Tết Trung thu thật sự trở thành ngày hội, ngày vui của các em học sinh, trường Phổ thông Nhiều cấp Hai Bà Trưng tổ chức Tết Trung thu "Vầng trăng yêu thương" vào chiều thứ 6 ngày 21 tháng 9 năm 2018.

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HP

TRƯỜNG PTNC HAI BÀ TRƯNG

Số:….KH/HBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình Hội chợ từ thiện và vui tết trung thu

Năm học 2018 – 2019

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

-  Giáo dục truyền thống tinh thần “Tương thân tương ái”“Lá lành đùm lá rách” tặng quà cho các em có hoàn có hoàn cảnh khó khăn Phường Anh Dũng, Lạch Tray.

-  Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, ý nghĩa thu hút được các em học sinh tham gia và trở thành ngày hội, ngày vui của các em học sinh. Các em học sinh được vui chơi, đón xem chú cuội, chị hằng, múa lân.

2. Yêu cầu

- Tổ chức Tết trung thu phải vui tươi, an toàn, nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình và nhà trường.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1 Thời gian:

- Sơ duyệt văn nghệ: thứ 5 ngày 20 tháng 09 năm 2018

- Chính thức: thứ 6 ngày 21 tháng 9 năm 2018 (tức ngày 12/8/2018 Âm lịch)

2. Địa điểm: Trung tâm trải nghiệm sáng tạo Hai Bà Trưng

III. THÀNH PHẦN THAM GIA

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng, đại biểu Quận Đoàn Ngô Quyền, Đoàn Phường Anh Dũng, Lạch Tray, Ban ĐDCMHS.

- CTHĐQT, BGH, các thầy cô giáo và các em học sinh toàn trường

- Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn phường Anh Dũng, phường Lạch Tray.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Stt

Thời gian

Nội dung chương trình

I. Phần : Phát động hoạt động từ thiện, trang trí mâm cỗ trung thu

1

15h00’ – 15h05’

Văn nghệ (nhảy khối 6)

2

15h05’ – 15h10’

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

3

15h10’ – 15h15

Phát động hoạt động từ thiện

4

15h15’ – 15h20’

Công bố thể lệ cuộc thi trang trí mâm cỗ trung thu

5

15h20’ – 15h40’

Các khối trang trí mâm cỗ trung thu

6

15h40’ – 15h50’

BGK chấm điểm

7

15h50’ – 16h30’

Các gian hàng hoạt động mở bán

II. Phần hội: Vầng trăng yêu thương

8

16h30’ -  16h35’

Văn nghệ

9

16h35’ – 16h45’

Hoạt náo của chú cuội, chị hằng

10

16h45’ – 16h55’

Tặng quà cho học sinh nghèo Phường Anh Dũng, Phường Lạch Tray có hoàn cảnh khó khăn

Trao giải cuộc thi trang trí mâm cỗ trung thu

11

16h55’ – 17h05’

Chơi trò chơi

12

17h05’ – 17h10’

Văn nghệ

13

17h10’ – 17h20’

Ảo thuật

14

17h20’ – 17h30’

Múa lân

15

17h30’ – 18h00’

Phá cỗ

16

18h00’ – 18h30’

Trả học sinh theo lớp

 

T.M/BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

Đỗ Hữu Tặng

TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

Vũ Gia Lâm

 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HAI BÀ TRƯNG

0911.111.599