0911.111.599

Số 55 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng| info@hbt.edu.vn| icon0911.111.599
  • Nền trang con

THÔNG BÁO: Về việc học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ chống dịch bệnh Covid-19

24-04-2020 10:50:01

Thực hiện Công văn số 2993/UBND-VX ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Công văn số 836/SGDĐT-VP ngày 21/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; Công văn số 52/PGDĐT ngày 22/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngô Quyền về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học do dịch Covid-19, Nhà trường xin thông báo một số vấn đề sau:

Copyright by ® TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HAI BÀ TRƯNG - DESIGNED BY VINAWEB.VN

0911.111.599