0911.111.599

Số 55 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng| info@hbt.edu.vn| icon0911.111.599
  • Nền trang con

THÔNG BÁO: Về việc thực hiện học bán trú từ 18/5/2020

15-05-2020 10:10:35

Thực hiện Công văn số 1018/SGDĐT-VP ngày 12/5/2020 và công văn số 1035/SGDĐT-VP ngày 13/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung khi học sinh đi học trở lại, Nhà trường xin thông báo một số vấn đề sau:

Copyright by ® TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HAI BÀ TRƯNG - DESIGNED BY VINAWEB.VN

0911.111.599