0911.111.599

Số 55 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng| info@hbt.edu.vn| icon0911.111.599
  • Nền trang con

Tin tức và sự kiện

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 2 THÁNG 1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 2 THÁNG 1

30-11--0001

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 1 THÁNG 1

	THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 1 THÁNG 1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 1 THÁNG 1

30-11--0001

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 1 THÁNG 1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 4 THÁNG 12

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 4 THÁNG 12

24-12-2018

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 4 THÁNG 12

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 2 THÁNG 12

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 2 THÁNG 12

10-12-2018

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS1 TUẦN 2 THÁNG 12

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 2 THÁNG 12

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 2 THÁNG 12

10-12-2018

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 TUẦN 2 THÁNG 12

Thực đơn bán trú tuần 3 tháng 11

Thực đơn bán trú tuần 3 tháng 11

21-11-2018

Thực đơn bán trú tuần 3 tháng 11

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 8 CƠ SỞ 1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 8 CƠ SỞ 1

22-10-2018

Thực đơn bán trú tuần 8

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 8 CƠ SỞ 2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 8 CƠ SỞ 2

22-10-2018

Thực đơn bán trú tuần 8

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 7 CƠ SỞ 1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 7 CƠ SỞ 1

15-10-2018

Thực đơn tuần 7

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 7 CƠ SỞ 2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 7 CƠ SỞ 2

15-10-2018

Thực đơn tuần 7

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 6 CƠ SỞ 1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 6 CƠ SỞ 1

08-10-2018

Thực đơn tuần 6

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 6 CƠ SỞ 2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 6 CƠ SỞ 2

08-10-2018

Thực đơn bán trú tuần 6

KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHỎE

KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHỎE

04-10-2018

     Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019 trường PTNC Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh như sau:

ĐẠI HỘI CHI ĐỘI ĐIỂM 6A1

ĐẠI HỘI CHI ĐỘI ĐIỂM 6A1

01-10-2018

    Vừa qua, Liên đội trường Phổ thông Nhiều cấp Hai Bà Trưng đã tổ chức thành công Đại hội Chi đội điểm tại phòng học lớp 6A1.

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HAI BÀ TRƯNG

0911.111.599