0911.111.599

Số 55 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng| info@hbt.edu.vn| icon0911.111.599
  • Nền trang con

TIỂU HỌC

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ  TIỂU HỌC TUẦN TỪ 12/4 - 16/4/2021

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TIỂU HỌC TUẦN TỪ 12/4 - 16/4/2021

15-04-2021

Thực đơn bán trú cơ sở 1: Từ lớp 1 - 4. Thực đơn bán trú cơ sở 2: Lớp 5

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ  TIỂU HỌC TUẦN TỪ 29/3 - 2/4/2021

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TIỂU HỌC TUẦN TỪ 29/3 - 2/4/2021

29-03-2021

Thực đơn bán trú cơ sở 1: lớp 1 - lớp 4 Thực đơn bán trú cơ sở 2: lớp 5

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN TỪ 15/3 - 19/3/2021

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN TỪ 15/3 - 19/3/2021

15-03-2021

Thực đơn bán trú cơ sở 1: Từ lớp 1 - lớp 4 Thực đơn bán trú cơ sở 2: Lớp 5

THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 3 CẤP TIỂU HỌC

THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 3 CẤP TIỂU HỌC

11-03-2021

Thực đơn bán trú cơ sở 1 (từ lớp 1 - lớp 4) Thực đơn bán trú cơ sở 2 (lớp 5)

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 1 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 1 CS1

25-01-2021

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 1 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 1 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 1 CS1

18-01-2021

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 1 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 2 THÁNG 1 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 2 THÁNG 1 CS1

11-01-2021

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 2 THÁNG 1 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 1 THÁNG 1CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 1 THÁNG 1CS1

05-01-2021

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 1 THÁNG 1CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 5 THÁNG 12 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 5 THÁNG 12 CS1

28-12-2020

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 5 THÁNG 12 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 12 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 12 CS1

24-12-2020

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 12 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 12 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 12 CS1

15-12-2020

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 12 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 2 THÁNG 12 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 2 THÁNG 12 CS1

14-12-2020

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 2 THÁNG 12 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 1 THÁNG 12 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 1 THÁNG 12 CS1

12-12-2020

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 1 THÁNG 12 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 11 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 11 CS1

10-12-2020

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 11 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 11 CS1

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 11 CS1

03-12-2020

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 11 CS1

Copyright by ® TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HAI BÀ TRƯNG - DESIGNED BY VINAWEB.VN

0911.111.599