0911.111.599

Số 55 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng| info@hbt.edu.vn| icon0911.111.599
  • Nền trang con

THCS

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ  THCS TUẦN TỪ 12/4 - 17/4/2021

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ THCS TUẦN TỪ 12/4 - 17/4/2021

15-04-2021

Thực đơn bán trú cơ sở 2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ  THCS TUẦN TỪ 15-3 - 19-3-2021

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ THCS TUẦN TỪ 15-3 - 19-3-2021

18-03-2021

Thực đơn bán trú từ lớp 6 - 9

THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 3 CẤP THCS

THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 3 CẤP THCS

11-03-2021

Thực đơn bán trú cơ sở 2 (lớp 6 - lớp 9)

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 1 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 1 CS2

28-01-2021

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 1 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 1 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 1 CS2

18-01-2021

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 1 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 2 THÁNG 1 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 2 THÁNG 1 CS2

11-01-2021

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 2 THÁNG 1 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 1 THÁNG 1 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 1 THÁNG 1 CS2

05-01-2021

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 1 THÁNG 1 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 5 THÁNG 12 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 5 THÁNG 12 CS2

28-12-2020

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 5 THÁNG 12 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 12 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 12 CS2

24-12-2020

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 12 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 12 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 12 CS2

15-12-2020

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 12 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 2 THÁNG 12 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 2 THÁNG 12 CS2

14-12-2020

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 2 THÁNG 12 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 1 THÁNG 12 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 1 THÁNG 12 CS2

12-12-2020

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 1 THÁNG 12 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 11 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 11 CS2

10-12-2020

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 4 THÁNG 11 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 11 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 11 CS2

04-12-2020

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 3 THÁNG 11 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 2 THÁNG 11 CS2

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ TUẦN 2 THÁNG 11 CS2

27-11-2020

THỰC ĐƠN BÁN TRÚ CS2 (KHỐI 5- KHỐI 9)

Copyright by ® TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HAI BÀ TRƯNG - DESIGNED BY VINAWEB.VN

0911.111.599