0911.111.599

Số 55 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng| info@hbt.edu.vn| icon0911.111.599
  • Nền trang con

TIỂU HỌC

GIẢI THI ĐẤU VÒNG LOẠI KÉO CO CẤP TRƯỜNG

GIẢI THI ĐẤU VÒNG LOẠI KÉO CO CẤP TRƯỜNG

15-12-2020

GIẢI THI ĐẤU VÒNG LOẠI KÉO CO CẤP TRƯỜNG

GIẢI THI ĐẤU CỜ VUA CẤP TRƯỜNG

GIẢI THI ĐẤU CỜ VUA CẤP TRƯỜNG

15-12-2020

GIẢI THI ĐẤU CỜ VUA CẤP TRƯỜNG

GIỜ HỌC CHUYÊN ĐỀ - TÙY BIẾN HIỂN THỊ MÀN HÌNH DESKTOP

GIỜ HỌC CHUYÊN ĐỀ - TÙY BIẾN HIỂN THỊ MÀN HÌNH DESKTOP

14-12-2020

GIỜ HỌC CHUYÊN ĐỀ - TÙY BIẾN HIỂN THỊ MÀN HÌNH DESKTOP

GIỜ HỌC CHUYÊN ĐỀ - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

GIỜ HỌC CHUYÊN ĐỀ - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

14-12-2020

GIỜ HỌC CHUYÊN ĐỀ - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

CÂU LẠC BỘ TRẢI NGHIỆM VÀO LỚP 1 - TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HAI BÀ TRƯNG

CÂU LẠC BỘ TRẢI NGHIỆM VÀO LỚP 1 - TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HAI BÀ TRƯNG

12-12-2020

CÂU LẠC BỘ TRẢI NGHIỆM VÀO LỚP 1 - TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HAI BÀ TRƯNG

TRẠI NỘI TRÚ KHỐI 1,2.

TRẠI NỘI TRÚ KHỐI 1,2.

12-12-2020

TRẠI NỘI TRÚ KHỐI 1,2.

HÀNH LANG XANH

HÀNH LANG XANH

03-12-2020

HÀNH LANG XANH HÀNH LANG HẠNH PHÚC

TRẠI NỘI TRÚ KHỐI 3.

TRẠI NỘI TRÚ KHỐI 3.

27-11-2020

TRẠI NỘI TRÚ KHỐI 3.

Copyright by ® TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HAI BÀ TRƯNG - DESIGNED BY VINAWEB.VN

0911.111.599