0911.111.599

Số 55 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng| info@hbt.edu.vn| icon0911.111.599
  • Nền trang con

Tin tức và sự kiện

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 2 TUẦN 3 THÁNG 12

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 2 TUẦN 3 THÁNG 12

17-12-2019

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 2 TUẦN 3 THÁNG 12

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 1 TUẦN 3 THÁNG 12

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 1 TUẦN 3 THÁNG 12

17-12-2019

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 1 TUẦN 3 THÁNG 12

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 2 TUẦN 2 THÁNG 12

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 2 TUẦN 2 THÁNG 12

10-12-2019

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 2 TUẦN 2 THÁNG 12

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 1 TUẦN 2 THÁNG 12

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 1 TUẦN 2 THÁNG 12

10-12-2019

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 1 TUẦN 2 THÁNG 12

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 2  TUẦN 1 THÁNG 12

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 2 TUẦN 1 THÁNG 12

03-12-2019

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 2  TUẦN 1 THÁNG 12

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 1 TUẦN 1 THÁNG 12

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 1 TUẦN 1 THÁNG 12

03-12-2019

THỰC ĐƠN CƠ SỞ 1 TUẦN 1 THÁNG 12

THỰC ĐƠN CS2 TUẦN 4 THÁNG 11

THỰC ĐƠN CS2 TUẦN 4 THÁNG 11

25-11-2019

THỰC ĐƠN CS2 TUẦN 4 THÁNG 11

THỰC ĐƠN CS1 TUẦN 4 THÁNG 11

THỰC ĐƠN CS1 TUẦN 4 THÁNG 11

25-11-2019

THỰC ĐƠN CS1 TUẦN 4 THÁNG 11

THỰC ĐƠN CS2 TUẦN 3 THÁNG 11

THỰC ĐƠN CS2 TUẦN 3 THÁNG 11

19-11-2019

THỰC ĐƠN CS2 TUẦN 3 THÁNG 11

THỰC ĐƠN CS1 TUẦN 3 THÁNG 11

THỰC ĐƠN CS1 TUẦN 3 THÁNG 11

19-11-2019

THỰC ĐƠN CS1 TUẦN 3 THÁNG 11

THỰC ĐƠN CS2, TUẦN 2 THÁNG 11 NĂM 2019

THỰC ĐƠN CS2, TUẦN 2 THÁNG 11 NĂM 2019

11-11-2019

THỰC ĐƠN CS2, TUẦN 2 THÁNG 11 NĂM 2019

THỰC ĐƠN CS1, TUẦN 2 THÁNG 11 NĂM 2019

THỰC ĐƠN CS1, TUẦN 2 THÁNG 11 NĂM 2019

11-11-2019

THỰC ĐƠN CS1, TUẦN 2 THÁNG 11 NĂM 2019

CƠ SỞ 2 TUẦN 1 THÁNG 11

CƠ SỞ 2 TUẦN 1 THÁNG 11

04-11-2019

CƠ SỞ 2 TUẦN 1 THÁNG 11

THỰC  ĐƠN CS1 TUẦN 1 THÁNG 11

THỰC ĐƠN CS1 TUẦN 1 THÁNG 11

04-11-2019

THỰC  ĐƠN CS1 TUẦN 1 THÁNG 11

THỰC ĐƠN CS2 TUẦN 5 THÁNG 10

THỰC ĐƠN CS2 TUẦN 5 THÁNG 10

29-10-2019

THỰC ĐƠN CS2 TUẦN 5 THÁNG 10

Copyright by ® TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HAI BÀ TRƯNG - DESIGNED BY VINAWEB.VN

0911.111.599