Tuyển Dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Để đạt được mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh, Hai Bà Trưng chào đón các giáo viên nhiệt tình, sáng tạo, giàu kinh nghiệm gia nhập mái nhà Hai Bà Trưng với các vị trí

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường, trường PTNC Hai Bà Trưng tuyển dụng vị trí giáo viên tiểu học làm việc tại Hải Phòng.

TUYỂN DỤNG THCS

TUYỂN DỤNG THCS

Nhằm chuẩn bị đội ngũ giáo viên đáp ứng nguồn nhân lực cho THCS, trường PTNC Hai Bà Trưng tuyển bổ sung các vị trí:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHO TRUNG TÂM TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO HAI BÀ TRƯNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHO TRUNG TÂM TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO HAI BÀ TRƯNG

Thông báo tuyển dụng nhân sự cho Trung tâm trải nghiệm sáng tạo Hai Bà Trưng