Văn hay chữ tốt

HAI BÀ TRƯNG TRONG TRÁI TIM EM

HAI BÀ TRƯNG TRONG TRÁI TIM EM

Một bài viết ấn tượng của một bạn học sinh lớp 2

Kể về điều em thích nhất trong buổi học tập trải nghiệm tại Trung tâm trải nghiệm sáng tạo Hai Bà Trưng

Kể về điều em thích nhất trong buổi học tập trải nghiệm tại Trung tâm trải nghiệm sáng tạo Hai Bà Trưng

Sau khi tham quan, học tập và trải nghiệm, mỗi học sinh đều có bài thu hoạch về chuyến đi của mình.