Thông báo tuyển sinh câu lạc bộ trải nghiệm vào lớp 1