Hệ thống giáo dục Hai Bà Trưng là hệ thống giáo dục liên cấp từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông và Trung tâm trải nghiệm sáng tạo do Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Bình Dương đầu tư và phát triển. Hai Bà Trưng được trang bị các điều kiện giáo dục ưu việt với tầm nhìn và chiến lược phát triển bền vững, là nơi hội tụ các cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng chung mục tiêu, khát vọng xây dựng, phát triển nền giáo dục toàn diện và chất lượng.


Trà Khê, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng - www.hbt.edu.vn - info@hbt.edu.vn

Hotline: 0911.111.599 - 0911.111.568 - 0911.111.569