Lịch thi học kì 2 năm học 2017 - 2018 (cấp THCS)

KẾ HOẠCH

(Tổ chức khảo sát chất lượng học kỳ II -  Năm học 2017 - 2018)

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017 – 2018, trường PTNC Hai Bà Trưng triển khai kế hoạch kiểm tra khảo sát chất lượng học kỳ II, cụ thể như sau:

* Khối 6:

  1. Các môn kiểm tra chung đề, thống nhất toàn quận  :

1. Lịch kiểm tra:

Môn kiểm tra

Thời gian

Thời lượng KT

Toán, Ngữ văn, Anh văn, Sử

Thứ 6 ngày 27/4/2018

Sáng: Ngữ văn, Sử

Chiều: Toán, Anh văn

Toán, Ngữ Văn: 90 phút

Anh văn, Sử: 45 phút

 2. Thời gian biểu:

Thời gian

Ngày 27/4/2018

7h50 - 9h20

Ngữ văn 6

9h20 - 9h50

Thu bài, triển khai môn thi tiếp

9h50 - 10h35

Sử 6

13h30 - 15h00

Toán 6

15h00 - 15h30

Thu bài, triển khai môn thi tiếp

15h30 - 16h15

Anh văn 6

Các môn : Vật lý, Địa, GDCD, Sinh, Công nghệ, Tiếng Đức

Ngày 03/5/2018

Ngày 04/5/2018

Thời gian

Môn kiểm tra

Thời gian

Môn kiểm tra

Tiết 1

Sinh học

Tiết 1

Địa

Tiết 2

Công nghệ

Tiết 2

GDCD

Tiết 3

Tiếng Đức

Tiết 3

Vật lý

* Các môn còn lại: Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tin học các giáo viên bộ môn bố trí kiểm tra vào tiết dạy của mình.

Hải Phòng ngày 16 tháng 04 năm 2018

                                                           Hiệu trưởng

                                                    

                             

                                                           Trần Văn Bẩy


Bài Viết Mới Nhất