Hệ thống giáo dục Hai Bà Trưng bao gồm hệ thống trường liên cấp từ Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông và trung tâm ngoại ngữ do Công ty Cổ phần Giáo dục Hai Bà Trưng làm chủ đầu tư. Hệ thống giáo dục Hai Bà Trưng được trang bị các điều kiện giáo dục ưu việt với tầm nhìn và chiến lược phát triển bền vững, là nơi hội tụ các cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng chung mục tiêu, khát vọng xây dựng, phát triển nền giáo dục toàn diện và chất lượng.