Liên hệ
TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS - THPT HAI BÀ TRƯNG
- Hotline: 0911.111.599/0911.111.569
- Email: tuyensinh@hbt.edu.vn
- Số 9 Trung Lực - Đằng Lâm - Hải An - Hải Phòng
TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS - THPT HAI BÀ TRƯNG
- Hotline: 0911.111.599/0911.111.569
- Email: tuyensinh@hbt.edu.vn
- Số 9 Trung Lực - Đằng Lâm - Hải An - Hải Phòng
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Thông tin liên hệ
ĐĂNG KÝ TÌM HIỂU THÔNG TIN HAI BÀ TRƯNG SCHOOL
Nhà trường sẽ phản hồi Qúy phụ huynh trong 24h. Xin cảm ơn!
Vui lòng để lại số điện thoại
Hai Bà Trưng School sẽ liên hệ lại ngay!
Đầu trang