Chương trình

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

CẤP TIỂU HỌC
 


1. Hệ chất lượng cao tăng cường văn hoá, tiếng Anh, kỹ năng, trải nghiệm.

2. Hệ chuyên sâu tiếng Anh chuẩn Cambridge, tăng cường văn hoá, kỹ năng, trải nghiệm.

 

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ (THCS)
 


 

1. Hệ chất lượng cao tăng cường văn hoá, tiếng Anh, kỹ năng, trải nghiệm.

2. Hệ chuyên sâu tiếng Anh chuẩn Cambridge, tăng cường văn hoá, kỹ năng, trải nghiệm.

 

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT)
 


 

1. Hệ chất lượng cao tăng cường văn hoá, tiếng Anh, kỹ năng, trải nghiệm được chia thành lớp Tự nhiên & lớp Xã hội ngay từ đầu cấp.

2. Hệ chuyên sâu tiếng Anh chuẩn IELTS, tăng cường văn hoá, kỹ năng, trải nghiệm, hướng đến chuẩn đầu ra tiếng Anh đạt điểm IELTS từ 5.5 đến 6.5.

 

SAU TỐT NGHIỆP

Học sinh đủ khả năng và tự tin:

  • Dự thi vào các trường đại học hoặc cao đẳng nghề trong nước.
  • Học tại các trường quốc tế ở Việt Nam và nước ngoài.
  • Đi xuất khẩu lao động hoặc làm việc ngay trong các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam với một số ngành nghề phù hợp.
Chương trình giáo dục
TIỂU HỌC
TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG
Đăng ký tư vấn và trải nghiệm chương trình học
Chương trình quan tâm
Nhà trường sẽ liên hệ Quý vị trong vòng 18 giờ tới. Xin cảm ơn!
Đầu trang